Hi, How Can We Help You?

Podział majątku

Podział majątku

Podział majątku to temat który budzi zawsze wiele wątpliwości. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem jest to jeden z bardziej zawiłych aspektów rozwodów. Temat podziału pieniędzy budzi również ogromne emocje i powoduje liczne konflikty.

Podział majątku a intercyza

Gdy przed, lub w trakcie małżeństwa nie była podpisana umowa o rozdzielności majątkowej (intercyza) to wraz z ustaniem małżeństwa, ustaje tenże ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej.

Podział majątku – czym możemy się podzielić?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej. Od tej chwili małżonkowie mają trzy masy majątkowe.

Majątek wspólny

Do majątku wspólnego zaliczamy :

wynagrodzenie za pracę lub innej działalności zarobkowej,
Dochody osiagane z majatku wspolnego jak i z majątków osobistych.

Np mąż przed zawarciem zwiazku malzenskiego mial mieszkanie – to mieszkanie nie nalezy do majątku wspongo, a jest majatkiem odrebnym męża, ale jeżeli mąż postanowi wynająć komuś to mieszkanie to dochody ze stosunku najmu zaliczaja sie do dochodów które są majątkiem wspólnym.

Majątek osobisty każdego z partnerów składa się z szeregu składników które są wyliczone w ustawie.

To co, nawet w trakcie trwania związku małżeńskiego, dostaniemy z tytułu darowizny, dziedziczenia ustawowego czy testamentowego wchodzi w skład majątku odrębnego (majątku osobistego konkretnego małżonka) chyba że spadkodawca w testamencie, lub darczyńca w darowiźnie zawarli zapis, że własność darowana ma stać się współwłasnością współmałżonków spadkobiercy czy obdarowanego.

W przypadku rozwodu ustaje ta wspólność ustawowa i możemy dokonać podziału majątku wspólnego małżonków.

Dzielimy wyłącznie majątek wspólny. Nie dzielimy majątku odrębnego.

Co do zasady we wspólnocie majątkowej małżonków podział jest równy po ½. W szczególnych przypadkach możemy domagać się ustalenia nierównych udziałów, np gdy uda się wyargumentować, zw jeden z małżonków przyczynił się w przeważającym stopniu do powstania majątku wspólnego i z tej racji zasługuje nie na połowę tylko na ⅔ majątku wspólnego.

Przykład:

Mężczyzna zarabiał dużo pieniędzy a kobieta była nieaktywna zawodowo, opiekowała się domem i dziećmi.

Wbrew pozorom dla mężczyzny z przykładu nie przysługuje prawo do większości majątku. Sąd weźmie w tym przypadku pod uwagę wzgląd, że kobieta przyczyniła się do utrzymania ogniska domowego, do zapewnienia osobistej opieki nad dziećmi i może ustalić że mimo roszczeń byłego męża udziały w majątku wspólnym są równe.

Czy zażądać podziału majątku w pozwie o rozwód?
Kiedy sąd może nie rozpatrzyć wniosku o podział majątku?

Dzieląc majątek wspólny należy się zastanowić czy zażądać samego podziału w pozwie o rozwód, ponieważ taka możliwość istnieje. Jednak trzeba mieć na uwadze, że przyczynia się to do znacznego przedłużenia postępowania rozwodowego i z tego powodu sąd może oddalić taki wniosek, dlatego też sąd najpewniej odmówi tego podziału, jeżeli są wspólne małoletnie dzieci małżonków i trzeba rozstrzygnąć o opiece nad tymi dziećmi w roku rozwodowym, o alimentach na dzieci.

W takim przypadku należy poczekać, aż uprawomocni się orzeczenie o rozwodzie i po tym złożyć odrębny wniosek o podział majątku wspólnego.

Ile kosztuje podział majątku?

Opłata jest niestety dosyć wysoka, wynosi 1000zł chyba, że małżonkowie osiągnęli porozumienie co do sposobu podziału i są w stanie przedstawić zgodny plan podziału. Wtedy opłata wyniesie 300zł.

Udostępnij

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje