Hi, How Can We Help You?

Pozew o rozwód

pozew o rozwód

Pozew o rozwód

Konstruując pozew o rozwód musimy zadbać o swoje interesy zarówno jako pozwany jak i powód. W Internecie można odszukać wiele wzorów pozwów rozwodowych, ale samodzielne sporządzenie pozwu odpowiadającego Państwa obecnej sytuacji może przysporzyć wiele trudności.

Jak napisać pozew o rozwód?

Musimy się zastanowić czego dokładnie chcemy. Nie jest to łatwe, przy próbie odpowiedzenia sobie na to pozornie proste pytanie, pojawia się coraz więcej znaków zapytania.

Kiedy można wnieść pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy można wnieść w każdym czasie. Może to uczynić każdy z małżonków – sam lub poprzez pełnomocnika. Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Przed złożeniem pozwu warto zapoznać się z Kodeksem Postępowania Cywilnego i Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym.

Elementy pozwu rozwodowego:

 • Miejsce i data sporządzenia pozwu
 • Wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy
 • Oznaczenie stron
 • Oznaczenie pisma
 • Petitum pozwu
 • Uzasadnienie w którym przedstawiamy stan faktyczny i prawny.
 • Własnoręczny podpis
 • Załączniki

Dlaczego chcę się rozwieść?

Najczęstsze powody rozwodów.

 • Zdrada
 • Ustanie pożycia małżeńskiego
 • Różnica charakterów
 • Brak miłości (co wiąże sie z rozpadem więzi duchowej)
 • Różnica światopoglądowa
 • Długotrwała rozłąka
 • Odmowa wzajemnej pomocy
 • Uzależnienia

Pełnomocnictwo w sprawie rozwodowej.

Powierzając nam prowadzenie sprawy rozwodowej możesz liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania. Ważne, byś otrzymał odpowiednią pomoc gdy piszesz pozew o rozwód

Rozwód wiąże się z trudnymi chwilami i w tych momentach chcemy odciążyć naszych klientów od niepokoju związanego niedopilnowaniem formalności. Kompleksowo informujemy o postępach w państwa sprawie, oferujemy stały dostęp do dokumentów dotyczących Twojej sprawy.

Rozwód to trudne przeżycie emocjonalne i osobiste. Trudno nie dać się ponieść emocjom, ale trzeba pamiętać, żeby zadbać o swój interes formalno-prawny i ekonomiczny. Zawsze trzeba pamiętać o swoich małoletnich dzieciach i kierować się ich dobrem.

Kiedy sąd nie orzeknie o rozwodzie?

Mimo, że główną przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego istnieją przesłanki, które uniemożliwiają udzielenie rozwodu nawet, gdy ten, zdawałoby się najważniejszy warunek, jest spełniony.

Przykładowe sytuacje gdy sąd nie orzeknie rozwodu mimo trwałego rozkładu pożycia:

Gdy rozwód miałby spowodować, że ucierpi na tym dobro wspólnych małoletnich dzieci stron. To dobro mogłoby ucierpieć przez uszczerbek finansowy, jak również przez uszczerbek emocjonalny, jakiego dozna dziecko w związku z rozwodem rodziców.

Gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami życia społecznego.

Głównie dotyczy to sytuacji, kiedy jeden z małżonków (zwykle ten, który nie chce rozwodu, lub ten, który o rozwód nie wniósł, czyli pozwany) jest osobą chorą i nie jest w stanie się utrzymać, kiedy w znacznym stopniu jego choroba wpływa na jego zdolności do samodzielnej egzystencji, a jedyną osobą, która mogłaby mu w tym funkcjonowaniu pomóc, jest właśnie małżonek, który wniósł wniosek o rozwód.

Jeżeli małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia żąda rozwodu, a druga strona (małżonek niewinny) nie chce się na rozwód zgodzić. Sąd nie wyda orzeczenia rozwodowego, jeżeli brak zgody tego małżonka stoi w sprzeczności z zasadami życia społecznego. Przykładem takiej sytuacji jest przypadek, gdy zdradzana przez męża kobieta, której na mężu jeszcze zależy, nie chce zgodzić się na rozwód, mimo że jej mąż już od jakiegoś czasu żyje z inną kobietą, która spodziewa się dziecka.

Wina w pozwie o rozwód

Dlaczego wina jednego z małżonków ma znaczenie? Dlaczego jest taka ważna? Co daje orzeczenie o winie?

Dla sądu rozpad pożycia małżeńskiego nie jest sprawą oczywistą. Często pojawia się wiele wątpliwości dotyczących skutków prawnych niosących ze sobą wyrok sądu orzekający o winie.

Sąd w wyroku rozwodowym, może orzec o winie jednego z małżonków, o winie obojga małżonków lub też zaniechać orzekania o winie.

Czy orzekanie o winie przedłuży postępowanie?

Często klienci chcą się rozwieźć bez orzekania o winie. Orzekanie o winie często wiąże się to ze strachem przed wyciąganiem bolesnych okoliczności, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa i przedłużeniem procesu rozwodowego. Nikt nie chce, aby ten przykry i trudny okres procesu rozwodowego trwał zbyt długo. Trzeba mieć jednak na uwadze to, z czym wiąże się rozwód z orzeczeniem winy.

Według regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie odniesień do rozwodu:

Wina ma kluczowe znaczenie przy roszczeniach alimentacyjnych byłego małżonka względem drugiego

.

Jeżeli sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie albo o winie obydwu małżonków, roszczenia alimentacyjne byłego małżonka względem drugiego będą trwały najwyżej 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Jeden małżonek będzie mógł żądać alimentów od drugiego tylko wtedy, jeżeli znajdzie się w niedostatku, czyli w sytuacji kiedy np. popadnie w chorobę i nie będzie miał środków na życie.

Rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy jednego małżonków

Sytuacja jest odmienna kiedy sąd orzeka rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków. W takim przypadku małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia, będzie mógł żądać takich alimentów, jakie są potrzebne, by zachować dotychczasowy poziom jego życia.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi w ten sposób:

Małżonek nie uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego może żądać alimentów, jeżeli w związku z rozwodem drastycznie pogorszy sie jego sytuacja życiowa.

Przykład:

Kiedy małżonka uzyska rozwód bez orzekania o winie w sytuacji, kiedy mąż pracuje, a żona prowadzi dom i opiekuje się dziećmi (pamiętając, że z punktu widzenia prawa jest to równy wkład) to nie przysługuje jej żadne roszczenie alimentacyjne względem byłego męża.
Natomiast jeżeli uzyska rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie swojego męża, będzie mogła żądać alimentów, które pozwolą utrzymać jej dotychczasowy poziom życia.

Nie ma dwóch takich samych rozwodów. Proszę, skontaktuj się z Kancelarią Magdaleny Choruży, byśmy mogli znaleźć najlepsze wyjście z Twojej sytuacji. Pomożemy Ci napisać pozew o rozwód.

Udostępnij

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje