Prawo rodzinne

Prawo rodzinne nie ma przed nami tajemnic. Nasze działania są stanowcze i skuteczne. Priorytetem w kancelarii Magdaleny Choruży jest pełne zrozumie

Więcej

Prawo cywilne

Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne. Kancelaria Magdaleny Choruży może Ci pomóc w zawiłościach kodeksu cywilnego i reprezentow

Więcej

Sprawy karne

Nieszczęśliwy zbieg okoliczności lub celowe działanie innych osób może nas postawić w sytuacji w której staniemy się pokrzywdzonym. Nie musisz repreze

Więcej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami, a organami administracji państwowej i samorządu terytorial

Więcej